TÜKETİCİ MEVZUATI GEREĞİNCE ÖN BİLGİLENDİRME FORMU

  1. SATICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Ticari Ünvan

:

 

JOİN US Tekstil ve Mağazacılık A.Ş.

Adres

:

Muratpaşa Mh. Kartopu Sk. No 12 Bayrampaşa / İstanbul

Telefon

:

 05395708977

Faks

:

 

E-posta Adresi

:

 info@joinus.com.tr

2 ALICIYA İLİŞKİN BİLGİLER

Adı Soyadı Ünvanı

:

 

Teslimat Adresi

:

 

Telefon

:

 

E-posta

:

 

3 KONU

İşbu Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu; alıcının, aşağıda nitelik ve satış fiyatı belirtilen ürün ya da ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkında Kanun ve 27 Kasım 2014 tarihli ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmelere Dair Yönetmelik hükümleri gereğince bilgilendirilmesidir.


4 SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜNÜN TEMEL ÖZELLİKLERİ ve ÖDEME BİLGİLERİ

İşbu kısımda sözleşme konusu ürün ya da ürünlerin temel özellikleri açıklanmaktadır.

 

Açıklama

Adet

KDV Dahil Tutar

Toplam Tutar

 

1

 

 

Kargo Bedeli

0,00 TL

Ödeme Şekli

 Kredi Kartı 

Ödenecek Toplam Tutar (KDV Dahil)

 

5 MAL/HİZMETİN TESLİM ZAMANI

Teslimat, stokun müsait olması ve mal bedelinin satıcının hesabına geçmesinden sonra mümkün olan en kısa sürede yapılır. Doğal afetler, hava muhalefeti vs. gibi mücbir sebeplerle gecikmeler olabilir. Satıcı, malı/hizmeti siparişinden itibaren en geç 30 (Otuz) gün içinde teslim eder.


6 MAL/HİZMETİN TESLİMATI

Mal/hizmetin teslimi alıcının talep ettiği adreste kendisine yapılır. Alıcı, kendisinden başka birine ve de kendi adresinden başka bir adrese teslimat yapılmasını isterse, bu talebi doğrultusunda teslimat yapılır. Teslimat masrafları alıcıya aittir. Satıcı, web sitesinde ilan ettiği rakamın üzerinde alışveriş yapanların veya kimi kampanyalarında teslimat ücretinin kendisince karşılanacağını beyan etmişse, teslimat masrafı satıcı tarafından karşılanır. Mal/hizmet teslimatı kargo firmalarınca yapılmaktadır.

Sipariş konusu mal/hizmetin teslimatı için mesafeli satış sözleşmesinin imzalı bir nüshasının satıcıya ulaştırılmış olması ve bedelinin alıcının tercih ettiği ödeme sekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle mal/hizmet bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, satıcı mal/hizmetin teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.

 

7 ÖDEME ŞEKLİ

Ödemeler Kredi Kartı - Debit Kart, Havale / EFT veya Moda Kapıda yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

8 GEÇERLİLİK SÜRESİ

Listelenen ve siteden ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerliliğini korur. Ancak hatayla yanlış yazılan, tedarikçinin geç bildirmesi ile güncellenmemiş olan fiyat farklılıklarında satıcının müşteriye bildireceği güncel fiyat geçerli kabul edilecektir. Hata durumlarında ürün bedelinden fazla çekim yapılmışsa farkı iade edilir. Ürünün gerçek fiyatı ilan edilenden farklı ise alıcıya gerçek fiyat bildirilir. Alıcının talebi doğrultusunda gerçek fiyat üzerinden satış gerçekleştirilir ya da satış iptal edilir.

 

9 CAYMA HAKKI

Alıcı; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, malı teslim aldığı tarihten itibaren on dört gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Sözleşmede, hizmetin ifasının on dört günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcıya aittir.

Cayma hakkının kullanılması için alıcı tarafından on dört günlük süre içinde satıcıya yukarıda bildirilen faks, telefon veya elektronik posta ile bildirimde bulunulması ve ürünün Mesafeli Satış Sözleşmesi’nin 4. Madde hükümleri çerçevesinde ve işbu sözleşmenin ayrılmaz parçası olan ve web sitesinde yayınlanmış olan ön bilgiler gereğince, ambalaj ve içeriğinin mal denenirken hasar görmemiş olması ve satıcı tarafından tekrar satışa arz edilebilir nitelikte olması şarttır. Cayma hakkı kapsamında yer alan iade usulleri Mesafeli Satış Sözleşmesi'nde yer almaktadır. Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya alıcıya teslim edilen ürüne ilişkin fatura aslının iadesi zorunludur. Cayma hakkına ilişkin ihbarın ulaşmasını takip eden en geç 14 (on dört) gün içinde ürün bedeli ve teslimat masrafları alıcıya iade edilir ve 10 (on) günlük süre içinde ürünü alıcı iade etmekle mükelleftir. Fatura aslı gönderilmezse alıcıya KDV ve varsa diğer yasal yükümlülükler iade edilemez. Cayma hakkı ile iade edilen ürünün teslimat bedeli alıcı tarafından karşılanır.

Alıcının kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkansızlaşırsa alıcı kusur oranında satıcının zararını tazmin etmekle yükümlüdür.Ödemeler kredi kartı, EFT veya havale yöntemlerinden birisi kullanılarak yapılabilir.

 

10 CAYMA HAKKININ KULLANILAMAYACAĞI MAL/HİZMETLER

Niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler bulunabilir. Bunlar iç çamaşırlar, hijyenik sebeplerle iadesinin mümkün olmadığı ürünler ve tek kullanımlık ürünlerdir. Ayrıca, her türlü üründe cayma hakkının kullanılabilmesi için ürünün tekrar satılabilirlik özelliğinin bozulmamış, kullanılmamış, hasar görmemiş ve etiketlerinin sökülmemiş olması şartları bulunmaktadır. Bu şartları yerine getirmeyen ürünlerde cayma hakkı kullanılamaz ve bu durum alıcıya bildirilir.

Aşağıdaki durumlarda cayma hakkı kullanılamaz: a) Fiyatı finansal piyasalardaki dalgalanmalara bağlı olarak değişen ve satıcının kontrolünde olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler.
b) Tüketicinin istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünlere ilişkin sözleşmeler.
c) İç giyim ürünlerine ilişkin sözleşmeler.
ç) Tesliminden sonra etiketleri sökülmüş, zedelenmiş, tekrar satılabilirlik özelliğini kaybetmiş ürünler,
d) Tesliminden sonra başka ürünlerle karışan ve doğası gereği ayrıştırılması mümkün olmayan ürünlere ilişkin sözleşmeler,
e) Abonelik sözleşmesi kapsamında sağlananlar dışında, gazete ve dergi gibi süreli yayınların teslimine ilişkin sözleşmeler,
f) Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile ifasına başlanan hizmetlere ilişkin sözleşmeler.


GEÇERLİLİK

İşbu ön bilgilendirme formu, elektronik ortamda alıcı tarafından okunarak kabul edildikten sonra Mesafeli Satış Sözleşmesi kurulması aşamasına geçilecektir.


11 YETKİLİ MAHKEME

Tüketici; şikâyet ve itirazları konusunda başvurularını, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından her yıl Aralık ayında belirlenen parasal sınırlar dâhilinde tüketicinin mal veya hizmeti satın aldığı veya ikametgâhının bulunduğu yerdeki tüketici sorunları hakem heyetine veya tüketici mahkemesine yapabilir.


12 SON HÜKÜMLER

Siparişe ilişkin verilen belge ve bilgilerin eksik, sahte ve/veya yanlış olduğunun saptanması veya siparişin kötü niyetle/veya ticari ve/veya kazanç elde etmek amacıyla yapılmış olduğuna dair şüphenin varlığı ya da tespiti halinde, satıcı, herhangi bir zamanda, alıcıyı bilgilendirmek koşuluyla sipariş başvurusunu, gerekli incelemelerin yapılmasını teminen durdurma ve/veya iptal etme hakkını saklı tutar. İptal halinde, ödeme için iade süreci yine alıcıya bildirilmek kaydıyla yapılabilir.


13 İSTİSNA

İşbu ön bilgilendirme formunda yer alan ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanundan doğarak tüketicilere hukuki koruma sağlayan madde hükümleri sadece alıcının tüketici olduğu hallerde geçerli olarak hüküm ifade edecek olup; alıcının 6502 sayılı kanunda yer alan tüketici tanımına uymadığı hallerde ilgili maddeler taraflar arasında hüküm ifade etmeyecektir.


Alıcı; 6502 S.K.’un M. 48, f.2 ve Mes. Söz. Yön. 5., 6. ve 7. maddeleri gereğince ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, taahhüt ve beyan eder.

 

Başarı ile kayıt oldunuz
Bu mail adresi ile kayıt olunmuştur!